Spoti i dytë në mbrojtje të Kushtetutës dhe integritetit të Gjykatës Kushtetuese