Shkup-Presidenti Meta merr pjesë në Samitin e Krerëve të Shteteve të Procesit të Brdo-Brijunit

Shkup-Presidenti Meta merr pjesë në Samitin e Krerëve të Shteteve të Procesit të Brdo-Brijunit
Shkup-Presidenti Meta merr pjesë në Samitin e Krerëve të Shteteve të Procesit të Brdo-Brijunit