Institucioni i Presidentit të Republikës i kthen përgjigje njoftimit të Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut të datës 4 Maj 2021