Shkodër-Presidenti Meta vlerëson artistë të shquar shkodranë me Dekoratën “Nderi i Kombit” si dhe me Titullin “Mjeshtër i Madh”

Shkodër-Presidenti Meta vlerëson artistë të shquar shkodranë me Dekoratën “Nderi i Kombit” si dhe me Titullin “Mjeshtër i Madh”
Shkodër-Presidenti Meta vlerëson artistë të shquar shkodranë me Dekoratën “Nderi i Kombit” si dhe me Titullin “Mjeshtër i Madh”
Shkodër-Presidenti Meta vlerëson artistë të shquar shkodranë me Dekoratën “Nderi i Kombit” si dhe me Titullin “Mjeshtër i Madh”
Shkodër-Presidenti Meta vlerëson artistë të shquar shkodranë me Dekoratën “Nderi i Kombit” si dhe me Titullin “Mjeshtër i Madh”
Shkodër-Presidenti Meta vlerëson artistë të shquar shkodranë me Dekoratën “Nderi i Kombit” si dhe me Titullin “Mjeshtër i Madh”
Shkodër-Presidenti Meta vlerëson artistë të shquar shkodranë me Dekoratën “Nderi i Kombit” si dhe me Titullin “Mjeshtër i Madh”
Shkodër-Presidenti Meta vlerëson artistë të shquar shkodranë me Dekoratën “Nderi i Kombit” si dhe me Titullin “Mjeshtër i Madh”
Shkodër-Presidenti Meta vlerëson artistë të shquar shkodranë me Dekoratën “Nderi i Kombit” si dhe me Titullin “Mjeshtër i Madh”
Shkodër-Presidenti Meta vlerëson artistë të shquar shkodranë me Dekoratën “Nderi i Kombit” si dhe me Titullin “Mjeshtër i Madh”
Shkodër-Presidenti Meta vlerëson artistë të shquar shkodranë me Dekoratën “Nderi i Kombit” si dhe me Titullin “Mjeshtër i Madh”
Shkodër-Presidenti Meta vlerëson artistë të shquar shkodranë me Dekoratën “Nderi i Kombit” si dhe me Titullin “Mjeshtër i Madh”