Romë-Presidenti Meta, i “Ftuar Nderi” në Kolegjin e Mbrojtjes së NATO-s

Romë-Presidenti Meta, i “Ftuar Nderi” në Kolegjin e Mbrojtjes së NATO-s
Romë-Presidenti Meta, i “Ftuar Nderi” në Kolegjin e Mbrojtjes së NATO-s
Romë-Presidenti Meta, i “Ftuar Nderi” në Kolegjin e Mbrojtjes së NATO-s
Romë-Presidenti Meta, i “Ftuar Nderi” në Kolegjin e Mbrojtjes së NATO-s