Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 99/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 99/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 99/2013 “Për armët”.
Nr. Dekretit 8070
Tiranë, më 29.03.2013

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI