Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 98/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 98/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 98/2013 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe e Irlandës së Veriut për transferimin e personave të dënuar”.
Nr. Dekretit 8069
Tiranë, më 29.03.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI