Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 98/2012

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 98/2012

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 98/2012 “Për miratimin e Buxhetit faktik të Shtetit për vitin 2011”.
Nr. Dekretit 7802
Tiranë, më 30.10.2012

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI