Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 97/2012

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 97/2012

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 97/2012 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Austrisë për bashkëpunim në lidhje me huadhënien e objekteve, që i përkasin trashëgimisë së luajtshme kulturore të shtetit, për ekspozim në territorin e shtetit tjetër”.

Nr. Dekretit 7801
Tiranë, më 30.10.2012

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI