Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 96/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 96/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 96/2015, “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Europian për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin “Europa për Qytetarët””.

Nr. Dekretit 9233
Tiranë, më 25.09.2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI