Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 95/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 95/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr.95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar”.
Nr. Dekretit 9768
Tiranë, më 18.10.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI