Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 95/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 95/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 95/2015, “Për shërbimet dhe produktet biocide në shëndetin publik”.
Nr. Dekretit 9232
Tiranë, më 25.09.2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI