Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 95/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 95/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 84, pika 1 dhe 93, të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 95/2014 “Për zhvillimin dhe pjesëmarrjen e forcave ushtarake të Britanisë së Madhe dhe një njësie detare gjermane në stërvitjen e përbashkët detare “Albanian Lion 2014””.
Nr. Dekretit 8673
Tiranë, më 11.08.2014

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI