Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 95/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 95/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 95/2013 “Për miratimin e marrëveshjes së licencës për lotarinë kombëtare ndërmjet Ministrisë së Financave, si autoritet i autorizuar, dhe shoqërisë “Oesterreichische Lotterien”, GmbH, nëpërmjet shoqërisë “OLG Project”, sh.p.k.””.
Nr. Dekretit 8059
Tiranë, më 15.03.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI