Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 94/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 94/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 94/2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Italisë për konvertimin e borxhit për zhvillim”.

Nr. Dekretit 9761
Tiranë, më 12.10.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI