Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 93/2012

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 93/2012

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 93/2012 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Shtetit të Kuvajtit për bashkëpunimin ligjor dhe gjyqësor në çështjet penale”.

Nr. Dekretit 7794
Tiranë, më 15.10.2012

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI