Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 9/2017

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 9/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 9/2017 “Për një ndryshim në ligjin nr. 9288, datë 7.10.2004, “Për ratifikimin e konventës “Për mbrojtjen e individëve në lidhje me përpunimin automatik të të dhënave personale””.

Nr. Dekretit 10007
Tiranë, më 15.02.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI