Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 9/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 9/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 9/2015, “Për medaljet në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë”.
Nr. Dekretit 8991
Tiranë, më 06.03.2015

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI