Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 91/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 91/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 84, pika 1 dhe 93, të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 91/2014 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komisionit Europian për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin komunitar “Creative Europe 2014””.

Nr. Dekretit 8655
Tiranë, më 30.07.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI