Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 90/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 90/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 90/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Auditimit të Programeve të Asistencës, akredituar nga Bashkimi Europian në Republikën e Shqipërisë”.

Nr. Dekretit 9752
Tiranë, më 03.10.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI