Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 89/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 89/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 89/2015 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për bashkëpunimin financiar 2010, për projektin “Efiçenca energjetike përmes sektorit bankar””.

Nr. Dekretit 9201
Tiranë, më 30.07.2015
 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI