Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 89/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 89/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 89/2013 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim (IBRD) për financimin e projektit të burimeve ujore dhe ujitjes”.

Nr. Dekretit 7962
Tiranë, më 27.02.2013

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI