Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 89/2012

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 89/2012

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 89/2012 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Protokollin “Për përgatitjen, reagimin dhe bashkëpunimin ndaj incidenteve të ndotjes nga lëndët e rrezikshme dhe të dëmshme (OPRC – HNS), 2000””.
Nr. Dekretit 7790
Tiranë, më 15.10.2012

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI