Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 88/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 88/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 84, pika 1 dhe 93, të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 88/2014 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 125/2013, “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat””.
Nr. Dekretit 8669
Tiranë, më 01.08.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI