Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 88/2012

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 88/2012

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 88/2012 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 8417, datë 21.10.1998 “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 7779
Tiranë, më 9.10.2012

 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI