Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 87/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 87/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 87/2015 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për bashkëpunimin financiar 2009, për projektin “Energjia ujore dhe siguria e digave në kaskadën e Drinit””.

Nr. Dekretit 9199
Tiranë, më 30.07.2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI