Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 87/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 87/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 87/2013 “Për kategorizimin e prodhimit, emërtimin dhe tregtimin e vajit të ullirit dhe vajit të bërsisë së ullirit”.
Nr. Dekretit 7961
Tiranë, më 25.02.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI