Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 87/2012

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 87/2012

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 87/2012 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 4, datë 16.8.2012, të Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e rregullave për therjen e kafshëve dhe tregtimin e mishit të tyre””.
Nr. Dekretit 7778
Tiranë, më 9.10.2012

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI