Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 86/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 86/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 86/2013 “Për ratifikimin e protokollit opsional të konventës për të drejtat e fëmijës “Për procedurën e komunikimit””.
Nr. Dekretit 7960
Tiranë, më 25.02.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI