Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 84/2017

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 84/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 84/2017 “Për ratifikimin e ndryshimit të marrëveshjes financiare ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Financave, dhe Artigiancassa, S.p.A., për financimin e programit “Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës””.

Nr. Dekretit 10338
Tiranë, më 18.05.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI