Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 84/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 84/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 84/2013 “Për shfuqizimin e ligjit nr. 8411, datë 1.10.1998 “Për ushqimet e blegtorisë”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 8043
Tiranë, më 01.03.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI