Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 83/2017

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 83/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 83/2017 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për bashkëpunim financiar 2012, për projektin “Programi i infrastrukturës komunale IV””.

Nr. Dekretit 10337
Tiranë, më 18.05.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI