Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 83/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 83/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 83/2013 “Për shfuqizimin e ligjit nr. 9595, datë 27.7.2006 “Për krijimin e Inspektoratit Qendror Teknik””.
Nr. Dekretit 8042
Tiranë, më 01.03.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI