Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 82/2012

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 82/2012

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 82/2012 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 3, datë 1.8.2012, të Këshillit të Ministrave “Për lirimin e banesave pronarëve të ligjshëm nga qytetarët e pastrehë, banues në banesat ish-pronë e subjekteve të shpronësuara”.
Nr. Dekretit 7770
Tiranë, më 1.10.2012

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI