Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 81/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 81/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 81/2015 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për kontrollin e lëndëve narkotike dhe zbatimin e ligjit”.

Nr. Dekretit 9193
Tiranë, më 30.07.2015
 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI