Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 81/2012

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 81/2012

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 81/2012 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndryshuese nr. 2 në kontratën financiare ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Europiane të Investimeve (BEI) për financimin e projektit të rrugës Fier-Tepelenë”.
Nr. Dekretit 7769
Tiranë, më 1.10.2012

   PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI