Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 78/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 78/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 78/2015 “Për ratifikimin e marrëveshjes së shërbimit këshillimor financiar ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Shëndetësisë, dhe Korporatës Financiare Ndërkombëtare”.

Nr. Dekretit 9190
Tiranë, më 27.07.2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI