Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 78/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 78/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 84, pika 1 dhe 93, të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 78/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Qendrës së Botimeve Zyrtare”.
Nr. Dekretit 8654
Tiranë, më 30.07.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI