Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 77/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 77/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

 
Shpalljen e ligjit nr. 77/2015 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 125/2013 “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 9189
Tiranë, më 27.07.2015
 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI