Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 75/2012

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 75/2012

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 75/2012 “Për ratifikimin e akteve dhe të dokumenteve të Kongresit të 24-t të Bashkimit Postar të Përbotshëm (UPU), Gjenevë, 2008”.
Nr. Dekretit 7738
Tiranë, më 16.08.2012

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI