Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 74/2017

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 74/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 74/2017 “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave, (Përfituesi), dhe KfW Frankfurt am Main, (KfW), për programin e menaxhimit të mbetjeve të ngurta, masat shoqëruese (rajoni Vlorë)”.

Nr. Dekretit 10328
Tiranë, më 18.05.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI