Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 72/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 72/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 72/2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për shkëmbimin e informacionit për verifikimin e terrorizmit”.

Nr. Dekretit 9705
Tiranë, më 16.07.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI