Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 7/2017

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 7/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 7/2017 “Pёr nxitjen e pёrdorimit tё energjisё nga burimet e rinovueshme”.
Nr. Dekretit 10006
Tiranë, më 15.02.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI