Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 7/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 7/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 7/2016 “Për pranimin e protokollit për ndryshimin e Marrëveshjes së Marrakeshit që themeloi Organizatën Botërore të Tregtisë ”.
Nr. Dekretit 9422
Tiranë, më 11.02.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI