Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 71/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 71/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 71/2015, “Për ratifikimin e marrëveshjes së huasë ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin “Mirëmbajtje dhe siguri rrugore bazuar në rezultate””.

Nr. Dekretit 9174
Tiranë, më 14.07.2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI