Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 70/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 70/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 70/2015, “Për ratifikimin e dokumentit të ndryshimit nr. 2 të kontratës financiare ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Europiane të Investimeve për terminalin e trageteve të Portit të Durrësit”.

Nr. Dekretit 9173
Tiranë, më 14.07.2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI