Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 70/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 70/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 84, pika 1 dhe 93, të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 70/2014 “Për Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të Brendshme”.
Nr. Dekretit 8646
Tiranë, më 30.07.2014

   PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI