Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 69/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 69/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 69/2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për bashkëpunimin financiar 2015, për projektin “Programi për rinovimin e konvikteve në kampusin universitar të Tiranës, sipas parimit të efiçencës energjetike””.

Nr. Dekretit 9683
Tiranë, më 11.07.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI