Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 69/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 69/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 69/2015, “Për ratifikimin e marrëveshjes kuadër të financimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës për Zhvillim të Këshillit të Europës për punët e komunitetit IV të Fondit Shqiptar të Zhvillimit, projektit “Zhvillimi i alpeve shqiptare dhe zonave bregdetare””.

Nr. Dekretit 9172
Tiranë, më 14.07.2015

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI