Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 69/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 69/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 84, pika 1 dhe 93, të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 69/2014 “Për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë për eksport ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, që vepron në emër të Republikës së Shqipërisë dhe i përfaqësuar nga Ministria e Financave, dhe UniCredit Bank Austria AG për financimin e projektit “Shëndetësia elektronike në Shqipëri – regjistri mbarëkombëtar i shëndetësisë elektronike””.

Nr. Dekretit 8642
Tiranë, më 24.07.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI